PROTETYKA

Leczenie protetyczne ma na celu rehabilitację narządu żucia poprzez uzupełnienie utraconych zębów. Braki zębowe są przyczyną nierównomiernego rozkładu sił podczas żucia. Dochodzi do przeciążeń pozostałych zębów i samoistnego ich przemieszczania się w kierunku luki po utraconym zębie lub w kierunku zębów przeciwstawnych. Prowadzi to do rozregulowania płaszczyzny zwarcia, przyspieszając utratę pozostałych zębów. Niepełne uzębienie prowadzi do gorszej wydolności żucia sprzyjającej zaburzeniom ze strony układu pokarmowego, pogarsza rysy twarzy, upośledza mowę, przyczynia się do zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych.

Oprócz zapobiegania powstawaniu powyższych niekorzystnych zmian i rehabilitacji narządu żucia, leczenie protetyczne znacznie poprawia estetykę uzębienia i twarzy pacjenta. Pozwala na kosmetyczne odtworzenie brakujących zębów oraz na zmianę ich niekorzystnego kształtu i barwy. Zdecydowanie najlepszym, stosowanym w tym celu tworzywem jest porcelana. Pozwala ona uzyskać niemalże dowolny kształt zębów jak i rozkład barw, dzięki czemu zęby porcelanowe są niemal nie do odróżnienia od sąsiednich zębów naturalnych. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadkach pojedynczych koron porcelanowych na zęby przednie. Można wówczas zaimitować, występujące na sąsiednim zębie własnym pacjenta przebarwienia bądź rysy spowodowane pęknięciem szkliwa.

Uzupełnienia protetyczne najogólniej można podzielić na stałe i ruchome.

Do uzupełnień stałych zalicza się przede wszystkim korony i mosty protetyczne odtwarzające utracone zęby z wykorzystaniem istniejących zębów filarowych pacjenta bądź wykorzystując wszczepione uprzednio implanty zębowe. Uzupełnienia te osadza się na stałe w jamie ustnej, co decyduje o znacznym komforcie ich użytkowania.

Uzupełnienia ruchome (wyjmowane) są wykonywane w przypadkach rozległych braków zębowych, kiedy na wykonanie uzupełnienia stałego nie pozwala zbyt mała ilość zębów własnych. Całkowite braki zębowe uzupełnia się protezami całkowitymi. Do uzupełnień braków częściowych służą protezy szkieletowe. Posiadają one jednak klamry widoczne często podczas mowy i uśmiechu. Klamry utrzymujące protezę w jamie ustnej można zastąpić niewidocznymi zatrzaskami, co pozwala na uzyskanie ideału estetycznego

W przypadkach tzw. niekorzystnych warunków podłoża protetycznego (co owocuje m.in. złym utrzymaniem protez), można zastosować implanty celem polepszenia stabilizacji protez ruchomych. Implanty łączą się z protezami za pomocą odpowiednich elementów zatrzaskowych. 
Nawet w przypadkach całkowitego bezzębia można uniknąć protez ruchomych. Osadza się wówczas kilka implantów, na których oparte jest uzupełnienie stałe w postaci rozległego mostu.

Prace protetyczne oferowane w naszym gabinecie: