Informacja dotycząca Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szanowni Państwo, 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO, jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającej na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja usługi, którą z Państwem zawieraliśmy/będziemy zawierać wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych przesłanie jakiejkolwiek oferty - nie było/byłoby możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.stom. Radosław Grygiel, Łęgi, ul. Wschodnia 8A, 72-003 Dobra, Polska, NIP: 8521342167
Z Administratorem można się kontaktować:
pisemnie, na adres: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.stom. Radosław Grygiel, Łęgi, ul. Wschodnia 8A, 72-003 Dobra;
lub za pomocą poczty elektronicznej: grygiel@orto-perfekt.pl;
Administrator przetwarza oraz gromadzi następujące dane osobowe:

W przypadku podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) dodatkowo:

Są to dane, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystujemy je jedynie na podstawie i w celu realizacji, przesłania oferty oraz wykonania usługi noclegowej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z Firmą Dom Gościnny Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.stom. Radosław Grygiel, Łęgi, ul. Wschodnia 8A, 72-003 Dobrawówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.
Informujemy, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości świadczenia usługi na Pana/Pani rzecz.
Firma Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.stom. Radosław Grygiel, Łęgi, ul. Wschodnia 8A, 72-003 Dobragwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza:

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy -  Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.stom. Radosław Grygiel

3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy będzie skutkował przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi RODO.