APARATY
LINGWALNE

Rozwój współczesnych aparatów lingwalnych z zamkami klejonymi do podniebiennych, tj. wewnętrzych powierzchni zębów, został podyktowany zapotrzebowniem coraz większej grupy pacjentów ortodonycznych na aparaty umożliwiające przeprowadzenie leczenia ortodotnycznego w sposób możliwie niewidoczny.
1975 roku dr Craven Kurz z Beverly Hills w Kalifornii, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pacjentów na "niewidoczną ortodoncję", założył pierwszy aparat lingwalny w swojej ekskluzywnej praktyce ortodontycznej dla aktorów, artystów estradowych i innych osób zwracających szczególną uwagę na estetyczny aspekt leczenia ortodontycznego.
Rezultaty leczenia nową metodą były zachęcające i w 1975 roku dr Kurz rozpoczął współpracę z ortodontyczną korporacją ORMCO w celu udoskonalenia kształtu zamków oraz opracowania biomechaniki leczenia po wewnętrznej, wklęsłej stronie łuku zębowego. Ta metoda leczenia rozwijała się dalej w USA. Jednocześnie ortodonci w Europie i Japonii doskonalili metody leczenia aparatami lingwalnymi. Od tamtych czasów minęło ponad 30 lat.
Obecnie technika lingwalna dostarcza pacjentom i lekarzom alternatywnego sposobu leczenia z równie doskonałymi rezultatami, jakie otrzymuje się stosując zewnętrzną technikę aparatów stałych.
Zalety techniki lingwalnej dla pacjenta to przede wszytkim:

W Polsce początki leczenia aparatami lingwalnymi datuje się na przełom 2001 i 2002 roku. Wtedy, jako jeden z dwóch gabinetów w kraju zastosowaliśmy technikę lingwalną w leczeniu ortodontycznym Naszych Pacjentów.
Powyższy tekst został oparty o informacje zawarte w artykule z Czasopisma Stomatologicznego z 2004 roku, który jako pierwszy w Polsce dotyczył leczenia apatami lingwalnymi. Autorzy: Beata Rucińska-Grygiel, Lilianna Konopska, Radosław Grygiel.